Na de uitvaart

 

De eerste dagen na een overlijden, zijn voor de nabestaande vaak emotioneel zwaar en stressvol. Als je begrafenis of crematie achter de rug is, zijn er nog een aantal dingen die je moet regelen. Denk bijvoorbeeld aan het stopzetten van abonnementen en het regelen van bankzaken. hieronder volgt een checklist die u kunt gebruiken voor diverse zaken na de uitvaart

Alle onderdelen op een rij

  1.  Eigen financiël
  2.  Bankzaken
  3.  Notaris
  4.  Belastingdienst
  5.  Abonnementen
  6.  Social media

Checklist met korte uitleg

Eigen financiën

Als je partner is overleden, dan betekent dat ook een ingrijpende verandering in je financiële situatie. Wat gebeurt er met je hypotheek? Wat verandert er in de maandelijkse inkomsten en uitgaven? Hoe zit het met de pensioenrechten van je partner? Dat zijn grote geldzaken die zonder specialistische kennis moeilijk te overzien zijn. Schakel de hulp in van een adviseur om te zorgen dat je zelf een nieuwe financiële fundering legt.

Bankzaken

Het is belangrijk om de bank zo snel mogelijk te informeren bij een overlijden. Rekeningen moet geblokkeerd worden, automatische incasso's stopgezet en creditcards opgeheven.
Elke bank heeft een speciaal loket om een overlijden te melden. Hoe de afhandeling verloopt, verschilt per bank. De bank heeft in ieder geval de akte van overlijden nodig en in sommige gevallen ook een verklaring van erfrecht.

Notaris

De notaris handelt nalatenschappen af. De belangrijkste werkzaamheden van een notaris bij overlijden hebben we voor je op een rij gezet.

Belastingdienst

De gemeente die de akte van overlijden opstelde, licht ook de Belastingdienst in. Als je een toeslag krijgt wordt die dus automatisch aangepast aan de nieuwe situatie. In sommige gevallen zijn er nog wel zaken met de Belastingdienst te regelen.

Abonnementen:

Abonnementen moeten op een andere naam gezet worden. Of als je er geen gebruik meer van wil maken, moet ze opgezegd worden. Soms is het niet eenvoudig om na te gaan waar de overledene op geabonneerd was. Kijk daarom minstens een jaar aan bankafschriften na om incasso's te achterhalen. Denk aan de volgende abonnementen:

Abonnementen opzeggen wordt je niet altijd gemakkelijk gemaakt. Vaak moet het verplicht per post en onder vermelding van een abonneenummer dat moeilijk te achterhalen is. Om het je makkelijker te maken bestaan er verschillende diensten die voor een klein bedrag in één keer alle abonnementen voor je stopzetten. 
 

Delen: